CDSVAN - digitálne high-end konferenčné riešenie

CDSVAN kombinuje konferenčný systém (Congress Data System) a software pre spracovanie zvuku (Virtual audio network). Týmto systémom je možné zabezpečiť diskusiu, hlasovanie a tlmočenie. Pre konvenčné konferenčné systémy, musia byť nové funkcie a rozšírenia zvyčajne realizované pomocou ďalšieho hardvéru. Takýmto investíciam do hardvéru sa možno vyhnúť použitím CDSVAN softvéru.

CDSVAN funguje bez kompresie zvuku, a tak ponúka vynikajúcu kvalitu zvuku pre všetky jazykové kanály.

CDSVAN je prvý konferenčný systém s otvorenou architektúrou. To umožňuje multiroom systémové riadenie, ovládanie funkcií pomocou IP siete alebo rozhrania na iné systémy. Týchto rozhrania je k dispozícii niekoľko pre každý kanál a v rôznych formátoch, ako napríklad AES-EBU, S / PDIF, ADAT, ASIO, WAV, atď.
brahlerlogo

 

DV9 - digitálna jednotka delegáta

 

cdsvan

 

Digitálna jednotka delegáta DV9 slúži v rámci konferenčného systému CDSVAN ako mikrofónna pre vstup delegáta do diskusie a odposluch iných delegátov. Okrem toho aj pre pre prenos tlmočenia do 32 jazykov. Hlasovanie a hodnotenie je možné s piatimi podsvietenými tlačidlami.

Osobnú identifikáciu je možné robiť heslom chránenou čipovou kartou. Identifikácia touto kartou umožňuje napr. priradiť meno a k nemu priradiť osobné nastavenia citlivosti mirofónu, frekvenčných korekcií a pod. Pri vývoji DV9 bol kladený dôraz na jednoduché ovládanie a ergonomické usporiadanie klávesov, aby tieto boli stredom pozornosti. Čierno-strieborná skrinka sa skladá z nárazu odolného plastu a má "strieborný" ovládací panel z eloxovaného hliníka. V prípade potreby môže byť skrinka hornej časti a ovládací panel dodávaný v iných farbách.

Je to pomerne jednoducho možné, aby sa zariadenie prispôsobilo požiadavkam zákazníka, alebo sa prispôsobilo interiéru. Nápisy sú možné vo všetkých jazykoch. Súčasťou dodávky je tienený CAT5 pripojovací kábel (2 m).

Pre rozpočtovo citlivé aplikácie je vhodné použiť jednotku pre dvoch delegátov DDV9.

Predsednícka jednotka PV9 má navyše tlačidlo Priority pre vynútený vstup do diskusie.

edv9

EDV9 - digitálna jednotka delegáta, zabudovateľná verzia

Funkčne zhodná s jednotkou DV9, odlišná konštrukčne. Určená pre zabudovanie do otvoru na pracovnom priestore.
edat

DSP6 EDAT - digitálny signálny procesor a karta dátoveho konvertora

Ústredný prvok systému CDSVAN. Procesor DSP karty DSP6/EDAT poskytuje značný výkon v reálnom čase pre spracovanie audio signálu.

Skladá sa z PCI DSP (Digital Signal Processor) dosky so 6 SAD SHARC a I/O datou konvertora "EDATA".  Je možné prepojiť až 3 DSP dosky do kaskády pomocou S/TDM busu. I/O data adaptér "EDATA" je vybavený 4 zásuvkami EDATA (RJ45) pre digitálne audio a riadenie dátovej komunikácie s externými komponentami CDSVAN systému ako delegátske a tlmočníčke jednotky (DV9, DDV9, DOLV/E), AD/DA prevodník (B8), IR vysielač (MSI8V) alebo volič kanálov (EWD216) .

Na prevádzku systému CDSVAN je k dispozíci množstvo softvéru. Pre použitie prídavných zariadení, analógové vstupy a výstupy je potrebné použiť I/O kábelový adaptér KBDSP6.
motormix

MotorMix - MIDI Motor Mix Interface

MotorMixer je výkonná pracovná plocha pre CDSVAN softvér - Mixážna konzola. Jeho úlohou je poskytovať rýchle a prirodzené ovládanie softvéru Mixážna konzola v CDSVAN prostredí bez použitia klávesnice alebo myši.

MotorMixer je ľahko pripojiteľný ku všetkým CDSVAN softwarovým mixážnym konzolám pomocou štandardných MIDI ovládacích prvkov. V MotorMixeri je použitých osem 100 mm motorizovaných faderov pre ovládanie pracovných staníc s ľubovoľným počtom kanálov. Každý z ôsmich kanálov je vybavený 360 ° rotačným enkodérom s LED indikáciou pre riadenie efektov, pomocných zariadení atď. Pre každý fader je možno pripojiť ďalšie dve tlačidlá na poskytovanie normálnych prepínacích funkcií mixážneho pultu, ako je Mute, Solo, Mix a ďalšie. 
 

Software: Recording - záznam diskusie a tlmočenia

 
hdrec

Hard-Disc recording v systéme CDSVAN ponúka pohodlné a ľahko použiteľné riešenie pre hard-disk záznam všetkých vašich delegátov a tlmočené jazyky. 


Individuálny záznam 
Unikátna aplikácia je automatická pre individuálne digitálne nahrávanie reči každého delegáta do jeho vlastného jedného súboru na pevnom disku. 

Individuálne nahrávanie sa spustí automaticky, keď je delegátov mikrofón zapnutý. Je uložený vo vlastnom súbore, vrátane názvu delegáta, časovej pečiatky a v prípade potreby ďalších informácií o konferencii a reči. Zo záznamu je možné prehrať rôzne prejavy, bez akýchkoľvek rušivých zvukov z iných audio zdrojov. Zaznamenáva sa iba zvuk z aktívneho, otvoreného mikrofónu do ktorého hovorí delegát. CDSVAN je určený pre záznam až 7 aktívnych mikrofónov súčasne a uchováva informácie do oddelených súborov. 

Viackanálové nahrávanie 
Nový CDSVAN Hard Disk záznamový modul (RecControl) je určený pre digitálny záznam až 10 kanálov. Počet kanálov je možné nastaviť, čo umožní RecControl-u ľahko sa prispôsobiť meniacim sa požiadavkám konferenčnéj aplikácie. To umožňuje dennej konferencii, aby bolo zaznamenané nielen hovorené slovo rečníka, ale aj tlmočenie tlmočníkov. Spravodajcovia môžu záznam rozdeliť do sekvencií, na jednotlivé úlohy, ktoré niekoľko prepisovateliek spracuje do písomnej formy príspevku rečníka. To znamená, že zápisnice alebo príspevky ako celok môžu byť spracované rýchlejšie.
Každý jednotlivý záznam môže byť označený s príslušnými zdrojmi zvuku (najlepšie označenie jazyka). To umožňuje mať príspevky k dispozícii v každom jazyku, ktorý sa bude dať rýchlo nájsť a používať po konferencii. 
Chceli by ste archívovať jazyk originálu s prekladom? Žiadny problém - RecControl stačí prepnúť do stereo režimu a stereofónny kanál bude automaticky zaznamenávať na jeden kanál originál a na druhý kanál príslušnýsi jazyk - až s desiatimi kanálmi súčasne. 
Rôzne konferencie sú automaticky uložené v určených zložkách, čo znamená, nikdy nestratíte prehľad, aj keď tam je tam obrovské množstvo dát. Grafické užívateľské rozhranie je optimalizované pomocou nastavenia na naozaj dôležité funkcie, ktoré umožnia čo najlepší prehľad pre používateľa. 

Pri vývoji RecControl-u bol kladený dôraz na spoľahlivosť záznamu: k dispozícii dve sú redundantné úložiska.
Doba záznamu je samozrejme určená množstvom dostupnej pamäte. Dnes štandardné pevné disky umožňujú ukladať alebo archivovať konferencie až na jeden rok alebo viac. Kvalita zvuku nahrávky je primárne určená zdrojom zvuku. RecControl je integrovaný do digitálnej CDSVAN, čo znamená, že nahrávky môžu byť v štúdiovej kvalite. Nahrávka z vašej konferencie môže byť buď urobená vo WAVE alebo vo formáte MP3 na digitálnom nosiči.

cdavansw

Software: Diskusia

Modul Diskusia CDSVAN umožňuje jednoduchú a rýchlu správu všetkých pripojených delegátskych jednotiek.

Kdispozícii je niekoľko rôznych mikrofónnych režimov a funkcie na optimalizáciu konania konferencie:

  • AUT / MAN / Prio / Chipcard 
  • 6 + 1 (CM) otvorených mikrofónov (nastaviteľné) 
  • 2 aktívnych VIP 
  • Individuálny ekvalizér a záznam každého jednotlivého mikrofónu 
  • jednoduchú integráciu ďalších zvukových zdrojov 
  • Rečnícky čas a kredit rečníckeho času  
  • Riadenie siete 
  • Geografické rozloženie mikrofónov 
  • Namehandling (databáza delegátov ) 
  • Kontrola prístupu pomocou Chipcard alebo RFID tagov 


Rečnícky čas je možné nastaviť individuálne alebo globálne pre všetkých delegátov. V tomto prípade je nastavený limit na jeden príspevok, t.j. na jedno prihlásenie. "Rečnícky kredit" umožňuje odpočítavanie rečníckeho času bez ohľadu na to, koľkokrát zapne delegát svoju jednotku. Každému rečníkovi je pridelený časový kredit na dobu zasadnutia. Všetky limity rečníckych časov môžu byť zmenené v reálnom čase počas konferencie. 

Ovládanie softvéru je jasné a intuitívne. Umožňuje jednoduchý návrh geografického rozloženie aj veľkých systémov a efektívnej správy organizovania konferencií. Integrovaný editor georafického rozloženia mikrofónov umožňuje operátorovi nastaviť ako sú rozmiestnené. Režim Chipcard umožňuje získať prístup k jednotkám iba delegátom , ktorí sú vybavení čipovými kartami. Súčasne môže byť on line až 6 delegátov a predseda. Doplnkové funkcie pre vybraných VIP delegátov sú tiež k dispozícii. 

Unikátna úprava mikrofónu: Každá jedena delegátska jednotka (a samozrejme aj jednotka predsedu ) môže byť upravená na akustiku miestnosti a hlasu rečníka, napríklad s plne parametrickým ekvalizérom. Nezávisle na veľkosti systému, alebo počtu použitých jednotiek, operátor má možnosť upraviť každý delegátsky mikrofón. Natavenie je uložené v systéme a keď delegát vloží svoju identifikačnú kartu do hociktorej mikrofónnej jednotky, táto sa nastaví podľa jeho osobného nastavenia. Táto funkcia pomôže ešte viac zvýšiť kvalitu zvuku pre celý systém. Pomocou tejto funkcie CDSVAN, sa riešia problémy ako napr. akustická spätná väzba, ktorú poznáte z bežných digitálnych a analógových diskusných systémov. Nie je treba ďalšieho drahého hardvéru.

Software: tlmočenie

CDSVAN tlmočníckysoftvérový modul pre riadenie tlmočníckeho systému v kombinácii s CDSVAN systémom s databázou mien tlmočníkov (konzol), nastavenie až 32 názvov kanálov, aktivácie a smerovanie

Software: hlasovanie

CDSVAN Hlasovací softvérový modul pre kontrolu hlasovacieho systému v spojitosti s CDSVAN systémom. S niekoľkými druhmi hlasovania, ako sú otvorené alebo tajné hlasovanie, hodnotenie alebo parlamentné hlasovanie. Niekoľko grafických možností zobrazenia výsledkov hlasovania.

Software: IP console

CDSVAN klient softvérový modul v spojení so konferenčným systémom CDSVAN pre 5 ďalších počítačov v jednom systéme. Napr. ako veľkoplošný displej s geografickým rozložením a zobrazovaním požiadaviek, alebo ako diaľkové ovládanie pre predsedu, tajomníka, namehandling, konfiguráciu tlmočníckeho systému, displej pre výsledky hlasovania. Komunikácia cez LAN, TCP/IP.

Software: MPEG player

CDSVAN MPEG Player pre prehrávanie MP3 súborov v prostredí CDSVAN. Prehrávanie mono alebo stereo nahrávok. Počas prehrávania lokátor umožňuje skok na požadovanú pozíciu v súbore.

Software: Mutlizónový mixer

CDSVAN 8-kanálový multi zónový softvérový mixážny pult v konferenčnom systéme CDSVAN. Jednotlivé zvukové distribúcie až 12 zvukových zdrojov na 8 rôznych výstupných kanálov. Na každý vstupný kanál je možné nastaviť 8 oneskorení a 8 úrovní hlasitosti vstupného signálu individuálne pre každý výstupný kanál.
 

Software: Riadenie kamier

 
CDS VAN SW modul pre ovládanie rôznych kamierových kontrolérov a pripojených kamier pomocou RS-232 pripojenia. V súčasnej dobe podporuje: PAN WV-RM70 JVC RM-P2580 PHI TC8x00 iné na požiadavku.
 
Viac informácií získate na stránkach výrobcu BRÄHLER ICS

 

© 2009 MAVIS, s.r.o.