CDS 200 II - analógový konferenčný systém druhej generácie

Digitálno-analógový prenosová sústava kandiduje na spoľahlivosť, kvalitu a nízke náklady. Všetky komponenty sú spojené v jedno-káblovou technológiou. Dĺžka káblov nie je kritická - je obmedzená iba napájaním čo je možno riešiť vetvením na viac liniek.
Súčasne môže byť prepojené veľké množstvo mikrofónov s použitím symetrickej kabeláže bez straty vlastností. Na toto je použitá zero-ohm technika, podobná tej ktorá sa používa v štúdiovej technike.
CDS200 II ovláda centralizovane do 800 mikrofónov (prepínané pomocou technika), alebo decentralizovaná (prepínané pomocou delegátov).

Spoľahlivosť - cieľ číslo jedna

DS200 II systémy sú vyvinuté prehľadne a modulárne. Kvôli pracovnej spoľahlivosti, prehľadnosti pri údržbe a opravách systému (dáta, hlasové informácie a napájanie z centrálnej jednotky) sú rozdelené na štyri linky systému BRÄHLER ICS kábla.

 

brahlerlogo

 

 

DC10 - jednotka delegáta

V systéme CDS200 II jednotka delegáta DC10 slúži ako mikrofónna jednotka a je vybavená reproduktorom pre decentralizovaný zvuk. Čierno-strieborná skrinka je z nárazu odolného plastu a ak je to žiadúce, môže byť horná časť skrinky dodávaná v iných farbách. Prevádzkových režimy sú riadené centrálnou riadiacou jednotkou a softvérom CDS200.

EDC9 - jednotka delegáta s hlasovaním, zabudovateľná verzia

V systéme CDS200 II jednotka delegátov EDC9 slúži ako mikrofónna a hlasovacia jednotka. Je vybavená LCD displejom pre stavové a informačné správy, čítačkou elektronických čipových kariet, reproduktorom pre decentralizované ozvučenie a tromi tlačidlami pre hodnotenie a parlamentné hlasovanie. Strieborný eloxovaný panel je možné dodávať aj v iných farbách.

EDC10 - jednotka delegáta, zabudovateľná verzia

V systéme CDS200 II jednotka delegátov DC10 slúži ako mikrofónna jednotka a je vybavená reproduktorom pre decentralizovaný zvuk. Strieborný eloxovaný panel je možné dodávať aj v iných farbách.

DPS202 - centrálna riadiaca jednotka

V kongresovom systéme CDS200 II je centrálna jednotka DPS202 používaná pre riadenie až 160 jednotiek systému. Tieto jednotky sú delegátske jednotky s hlasovacím zariadením, systémové kontrolné konzoly pre ovládanie mikrofónov a prevádzkových spôsobov hlasovania, ako aj rozhranie pre pripojenie veľkých obrazoviek. DPS202 je schopná pracovať buď samostatne alebo v spojení s PC. V prípade samostatného režimu je na jednotke 8 tlačidiel pre ovládanie a prehľadný LCD displej. V spojitosti so softvérom CDS200 a PC je mnoho možností pre riadenie parametrov systému a prevádzkových režimov. Signál z mikrofónov na vstupoch 1 až 4 môže byť smerovaný individuálne na jednotlivé výstupy 1 - 4 alebo na výstup OUT1/all kde sú zmiešané dohromady. Okrem manuálneho číslovania, je v CDS200 II prvýkrát uskutočnené plne automatické číslovanie jednotiek delegátov. Táto funkcia umožňuje rýchle spustenie zariadenia. Pre rozšírenie systému môže byť prepojených až 5 (prípadne 8) centrálnych jednotiek. Montážne držiaky pre montáž do 19" rámu sú v dodávke.

BC202/50 a BC202/100 - ovládací pult

BC202/50 (alebo BC202/100) je mikrofóny ovládací pult pre systém CDS200 II. Ovládať môže až 50 (100) mikrofónnych jednotiek. Prevádzka je možná ako s PC tak aj samostatne. BC202/50 (alebo BC202/100) môže byť pripojený kdekoľvek v niektorej z mikrofónnych liniek. To znamená, že riadenie môže byť z hociktorého miesta, v pozícii technik alebo predseda/sekretárka. Umožňuje riadiť rôzne režimy prevádzky mikrofónov (AUT3, AUT6, PABC, PAPB, MAN, Prio).

AUT(omatic) režim (v spojení s FLOAT a NEXT): Počet súčasne aktívnych mikrofónov je nastaviteľných 1-6.

MAN(ual) schémy: Všetky mikrofóny sú zapínané a vypínané príslušnými klávesami. Žiadosti sú zobrazené blikajúcou LED (klávesa s prvou žiadosťou bliká rýchlejšie).

PRIO: Priorita prevádzky od predsedu zasadnutia. Predseda môže vypnúť všetky mikrofóny okrem VIP mikrofónov.

VIP: Prioritné funkcie pre špeciálne mikrofóny, ktoré môžu byť zapnuté kedykoľvek aj v MAN móde.

Software: MicControl

MicControl je vysoko flexibilný a sofistikovaný softvér pre BRÄHLER mikrofónne a konferenčné systémy. Počas niekoľkých minút je vytvorené geografické rozloženie podľa rozloženia sedadiel v sále. Používaním softvéru MicControl je možné pohodlne riadiť cez tisíc delegátskych jednotiek v rámci jedného systému, priradiť mená pre každého delegáta a zabezpečiť čo najlepší prehľad o stave mikrofónu a usporiadania. 
Pre väčšie inštalácie a/alebo väčší prehľad MicControl podporuje až štyri monitory v rámci jedného systému. Operáciu možno vykonať pomocou myši, klávesnice a/alebo dotykovej obrazovky. 

Možnosti

 • rôzne prevádzkové režimy mikrofónov 
  • 3 automatické režimy
  • manuálny režim 
  • žiadosť hovoriť 
  • priorita predsedu
  • VIP funkcie
 • priradenie mena delegáta
 • zoznam aktívnych rečníkov a zoznam požiadaviek
 • riadenia času prejavu rečníkov
 • nastaviteľný počet aktívnych mikrofónov súčasne 
 • konfigurovateľné rozvrhnutie displeja
 • viac monitorov pre väčšie inštalácie
 • ľahký prístup ku všetkým funkciám pomocou myši, klávesnice alebo dotykovej obrazovky 


Systémové požiadavky 

 • Windows98SE/ME/2000/XP/Vista
 • Pentium III alebo vyšší
 • 1 RS232 port pre každý DPS20X/M95 alebo 1 RS485 port pre pripojenie až 5 DPS20X
 • Podporované centrálne riadiace jednotky: DPS200, DPS201, DPS202, M95/44


Voliteľné moduly

 • CamControl modul pre automatické kamerové systémy
 • MicControl Software Client/Server verzia. Client/Server verzia obsahuje vo vzťahu k jedno užívateľskej verzii tieto prídavky:
  • požiadavka pre zobrazenie / požiadavka na ovládanie / zoznam rečníkov na Client-PC (napr. predseda).
  • vizualizáciu mena rečníka a stavu rečníckeho času pre externé zobrazenie napr. Plazmové obrazovky.
  • Mic-Event Logger modul poskytuje log súbor s menami rečníkov a rečníckeho času.
 
Viac informácií získate na stránkach výrobcu BRÄHLER ICS

 

© 2009 MAVIS, s.r.o.