ACC-3301 podrobný popis

acc3301

 1. Miesto pre vloženie pamäťovej karty Compact Flash. Karta je po vložení chránená krytom. Správne vloženie karty je indikované rozsvietemím kontrolky CARD READY. Ak nie je karta vložená, kontrolka bliká.
 2. Odposluchový reproduktor
 3. Regulátor hlasitosti odposluchového reproduktora.
 4. Displej
 5. Tlačidlá pre voľbu vstupu RADIO / AUX / MP3 s kontrolkami
 6. Tlačidlový regulátor hlasitosti reproduktorov
 7. Tlačidlo prepínania aktívneho a pohotovostného stavu (STANDBY)
 8. Konektor zbernice M-LINK pre pripojenie externých zariadení.
 9. Konektor Cinch pre pripojenie prídavných zdrojov zvuku.
 10. Kontrolka premodulovania výkonového zosilňovača
 11. Tlačidlo pre vstup do menu
 12. Multifunkčný krížový ovládač
 13. Tlačidlo pre zapnutie a vypnutie vysielania do reproduktorov
 14. Kontrolka vysielania do reproduktorov
 15. Kontrolka stavu pohotovosti ( minimálna spotreba)
 

displ

     

Všetky funkcie sú nastavované tlačidlami. Nastavené hodnoty hlasitosti a frekvenčných korekcií pre každý vstup sú uložené v pamäti. K dispozícii sú tri vstupy: zabudované rádio FM, zabudovaný MP3 prehrávač a pomocný vstup (AUX). Cez AUX sa dá rýchlo pripojiť konektorom na prednom paneli externý zdroj hudby napr. CD prehrávač, MP3 prehrávač a pod. Pri vyhlasovaní cez mikrofónny pult EM-209D, stačí iba zatlačiť tlačidlo, vysielanie hudby sa plynule stíši a je možné vyhlasovať.

Pre odpočúvanie prehrávaného programu je v ACC3300 malý reproduktor so samostatnou reguláciou hlasitosti. Pri aktivácii mikrofónu sa monitorovací reproduktor automaticky vypína. Hlasitosť vysielania pre reproduktory v triedach je možné regulovať pomocou tlačidiel. Výstupný signál je možné odpojiť (veľké červené tlačidlo), čo je vhodné pri príprave programu a ladení rádia. Vysielanie do reproduktorov je indikovamé veľkou červenou LED.

MP3 prehrávač umožňuje prehrávať zvukové súbory z CF karty. Funkcie výberu adresára, súboru a spúšťania/zastavovania prehrávania sú dostupné cez multifunkčný krížový ovládač. 

Spínacie hodiny umožňujú aktivovanie celého zariadenia z vypnutého stavu a spúšťanie naprogramovaných zvukových súborov na MP3 prehrávači alebo programu FM rádia. Po prehratí naprogramovaných zvukov sa prístroj vypne, aktívne sú iba hodiny. Programovanie spínacích časov a priradenie zvukov je mimoriadne jednoduché.

 

Na PC je treba vytvoriť textový súbor, ktorý obsahuje časy zopnutí. Ku každému času je priradený súbor mp3 alebo predvoľba programu FM rádia ktorý sa má v ten čas prehrať. Tento súbor treba uložiť spolu s hudobnými (zvukovými) súbormi mp3 na CF kartu. Po vložení karty do ACC3300 netreba nič robiť, prístroj si údaje sám vyhľadá a v požadovaný čas prehrá príslušný zvuk alebo sputí vysielanie zvolenej FM stanice. Hodiny sú pri výpadku napájania zálohované na dobu presahujúcu jeden týždeň. V prípade, že je v dosahu vysielač FM s RDS signálom obsahujúcim časové údaje, sú hodiny automaticky synchronizované zo signálu RDS. Tieto údaje vysielajú všetky stanice verejnoprávneho rozhlasu (SRO) a niektoré komerčné FM stanice. Týmto odpadá akákoľvek starostlivosť o údržbu časového údaja. Ak nie je v mieste inštalácie dostupný RDS signál s časovými údajmi, je možné hodiny synchonizovať zo signálu satelitov GPS z prijímača GPS pripojeného na M-LINK.

K ústredni je možo pripojiť viac mikrofónov (max. 16) cez komunikačnú linku M-LINK. Cez túto linku sú súčasne prenášané zvukové signály, dáta a napájanie pripojených zariadení. Mikrofóny sa prepájajú do série káblom FTP s koncovkami RJ-45. Tento spôsob prepojovania je známy z počítačových sietí (LAN). Na pripojenie vzdialebných mikrofónov je možné použiť už existujúcu nevyužívanú kabeláž LAN.

Vyhlasovanie alebo vysielanie programovo spúšťanej hudby je možné smerovať do jednotlivých zón cez linkové odpojovače pripojené na výstup výkonového zosiňovača a riadené cez M-LINK.

 

EM-309D popis funkcie

 

Ovládací panel je tvorený rovnou plochou bez výstupkov. Tlačidlá sú bezkontakné dotykové plochy. Z mikrofónneho pultu je možné prepínať ústredňu z úsporného stavu (STANDBY) do aktívneho stavu a späť. V aktívnom stave je možné vykonať vyhlasovanie s návestím alebo bez návestia pred hlásením. Návestia sú mp3 súbory uložené na CF karte. Jedno zvukové návestie môže byť vysielané automaticky po zatlačení tlačidla mikrofón, zvyčajne krátky zvuk typu gong. Ďaľšie tri návestia alebo často sa opakujúce správy je možné spustiť jednou z funkčných kláves F1 až F3. Tieto tlačidlá môžu byť využité aj na iné účely napr. smerovanie vyhlasovania cez linkové odpojovače do jednotlivých zón alebo pri zákazníckych modifikáciach na špeciálne funkcie.

V prípade, že jeden z účastníkov zaháji vyhlasovanie zatlačením tlačidla "Mikrofón", ostatní účastníci majú prístup k vyhlasovaniu blokovaný, o čom sú informovaní rozsvietením červenej LED nad tlačidlom "Mikrofón".

Mikrofónny pult je vybavený obvodom pre automatickú reguláciu úrovne signálu.

 

ACC-3301, EM-309D - funkčná schéma

acc3301_fs

 

© 2009 MAVIS, s.r.o.