2v1 = Školský rozhlas + Elektronický školník

pikto

acc3300  

ACC-3301

Ústredňa školského rozhlasu so zabudovaným elektronickým školníkom. V malej skrini (430 x 88 x 260 mm) je všetko čo potrebuje škola k zabezpečeniu vyhlasovania a oznamovania začiatku a konca vyučovacích hodín.

     
 • FM Rádio- zabudovaný prijímač vysielania rozhlasových FM staníc, 40 predvolieb, názov stanice na displeji.
 • MP3 Prehrávač - zabudovaný prehrávač hudobných súborov uložených na pamäťovej karte Compact Flash (CF).
 • Elektronický školník - automat pre spúšťanie súborov mp3 z CF alebo vysielania staníc FM rozhlasu. Program ktorý určuje kedy a čo sa má vysielať je uložený na karte Compact Flash.
 • Synchronizácia hodín RDS - nastavenie vnútorných hodín podľa časového údaja zo signálu RDS, ktorý je vysielaný niektorými FM stanicami. Súčasť ústredne, bez dodatočných zariadení a príplatkov.
 • Synchronizácia hodín GPS - nastavenie vnútorných hodín podľa časového údaja zo signálu satelitov GPS. Táto možnosť sa použije v miestach kde nie je dostupný signál FM vysielača s RDS. Príjem synchronizačných údajov zo satelitov GPS zabezpečuje samostatné zariadenie.
 • Reťazené mikrofóny - možnosť pripojenia až 16 mikrofónov zapojených v sérii za sebou alebo do hviezdy z použitím rozbočovača. Súčasne môže vyhlasovať iba jeden účastník.
 • Zónové vyhlasovanie - možnosť vyhlasovania iba do zvolených zón (liniek). Určenie do ktorej zóny sa bude vysielať sa vykoná manuálne z mikrofónneho pultu alebo programom elektronického školníka.
 • Zabudovaný výkonový zosilňovač 300W/100V postačuje na 50 až 100 reproduktorov, pri použití bežných 3 až 6 W reproduktorových skriniek.
 

Elektronický školník - možnosti programového spúšťania zvonení a hudby. V programe je možné zadať čo sa bude hrať, kedy a v akej hlasitosti.

graf

 1. Ranná psychostimulačná hudba, MP3 z karty
 2. Zvonenie pred vyučovacou hodinou
 3. Zvonenie po vyučovacej hodine
 4. Hlavné zvonenie
 5. Návestie pred zvonením
 6. Prestávková hudba, vysielanie vybranej FM stanice
Viac informácií:| podrobný popis | pdf katalógový list | návod na obsluhu |
 

EM-309D

Inteligentný mikrofónny pult pre pripojenie k ústredni ACC-3301.

Okrem vyhlasovania umožňuje spúšťanie predvolených správ alebo smerovanie hlásenia do jednotlivých zón.

K ústredni ACC-3301 je možné pripojiť až 16 mikrofónov cez rozbočovač MLS-07.

K ústredni ACC-3301 je možné pripojiť max. dva EM-309D priamo, bez rozbočovača MLS-07.

 

Ceny:
s DPH 20%
[€]
Rozhlasová ústredňa s elektronickým školníkom ACC-3301
1.210,00
Mikrofónny pult EM-309D
170,00
Pamäťová karta Compact Flash CF/4GB
14,00
základná, minimálna zostava celkom:
1.394,00
 

 

 

ACC-3301 systémová schéma, príklad inštalácie na základnej škole s režimom bez zvonenia pre ročníky 1 ÷ 4 a s ozvučeným nádvorím.

 

 

© 2009 MAVIS, s.r.o.