Pôvodnou oblasťou pôsobenia firmy boli riešenia audio systémov pre ozvučenie verejných priestranstiev (kultúrne domy, divadlá, štadióny, ...). Neskôr sme pridali k štandardnej audiotechnike aj jej špecializovanú oblasť, kongresovú techniku.

Obrovský rozvoj prezentačnej videotechniky v posledných rokoch nám umožnil ponúkať ucelené riešenia integrácie všetkých zložiek audiovizuálnych a kongresových systémov.

V prípade, že pri integrácii systémov sa vyskytne požiadavka ktorá sa nedá vyriešiť štandardnými komponentami, vieme vyvinúť a vyrobiť potrebné zariadenia s potrebnými funkciami.

Naše vývojové a výrobné schopnosti nie sú limitované iba audiovizuálnou technikou. Úspešne sme riešili zadania z priemyselnej oblasti, prevažne atypické zariadenia pre meranie a zber dát z výrobných procesov.

 

Vývoj a výroba elektronických zariadení

Audiotechnika
Výroba rozhlasových ústrední pre ozvučenie budov a vonkajších priestorov - miestne rozhlasy. V rozhlasových ústredniach sú zabudované najmodernejšie technológie audiotechniky - digitálny processing, MP3 prehrávač, FM tuner s RDS, programové hodiny s pokročilými programovacími možnosťami.
Malosériové a atypické riešenia
Zákaznícke riešenia problémov ktoré nie je ekonomické riešiť z dostupných komponentov alebo ak treba riešiť na mieru. Sme schponí vyvinúť a vyrobiť zariadenia z oblasti spracovania zvuku, obrazu, vysokofrekvenčnej techniky, merania a priemyselnej automatizácie.
 

Systémová integrácia AV techniky

  Audiotechnika
Systémy pre ozvučenie vonkajších a vnútorných priestorov, ako napr. kultúrne domy,divadlá, štadióny, zasadačky ...
Kongresová technika
Zastupujeme v SR nemeckú firmu Brähler, ktorá je popredným svetovým výrobcom kongresovej techniky. Z jej výrobkov je možné zostaviť:
- diskusné systémy
- hlasovacie systémy
- tlmočnícke systémy
Prezentačná technika
Dataprojektory, dokument kamery, projekčné plátna, riadiace multimediálne pulty na ovládanie projektorov, osvetlenia, zatemnenia.

 

 

© 2009 MAVIS, s.r.o.